Jesteś niezalogowany!
Sprawdź, czy nawiązałeś bezpieczne połączenie z serwerem: Na stronie powinien być symbol , adres powinien zaczynać się od https:
Jeśli tak jest, to Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne!
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że rejestrując swój profil w portalu rekrutacyjnym (ESR) równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.02.101.926).

Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 Kodeksu karnego

Adres e-mail:
Dowolne hasło do profilu:
Dowolne hasło do profilu (powtórzenie):

© AWF w Krakowie, PK, 2008-2018