Dodatkowa rekrutacja na studia I i II stopnia od 1 września:
Terapia zajęciowa
Turystyka i rekreacja
Kultura fizyczna osób starszych Planowany start portalu za 9 dni...
Informacje o nadchodzącej rekrutacji na

© AWF w Krakowie, PK, 2008-2018